Üle 300 paigaldatava platvormiga veeremeid

Parki esindavad Vene ja Baltimaade omanike platvormid, mis on ette nähtud kuni 36-tonnise lubatud brutomassiga konteinerite veoks, võimalusega sõita mööda kogu 1520 raudteevõrku.

 

Moderniseeritud platvormid swap-body paakkonteinerite veoks

2013. aastal viis Havila edukalt lõpule 60-jalg platvormite moderniseerimisprojekti. Platvormid swap-body konteinerite veoks raudteevõrgus 1520. Praegu on swap-body konteinerite veoga seotud 17 moderniseeritud platvormi.

Kaubaveotasude maksmine 1520 rööpmevahega raudteel

Havila grupil on otselepingud tariifide tasumiseks Venemaa, Soome, Läti, Leedu, Ukraina raudteedega, mis võimaldab töötada ilma vahendajateta ja pakkuda kliendile parimat tariifi.

Juurdepääsuteede korraldamine suure mahutavusega konteinerite käitlemiseks

Rikkalik kogemus ettevõtete juurdepääsuteede avamisel suure mahutavusega konteineritega töötamiseks, pideva jälgimisega nullist kuni laadimishetkeni. Praegu on Venemaal avatud 5 tehase juurdepääsuteed, mida on juba mitu aastat edukalt kasutatud konteineritega töötamiseks.

Agentuuri teenuste osutamine raudteeveeremi remondiks

Tsentraliseeritud lepingute olemasolu vaguniremondiettevõtetega kogu Venemaal võimaldab meil kiiresti ja tõhusalt korraldada igat tüüpi remonti, sealhulgas ostmist kolmandatelt organisatsioonidelt ning detailide tarnimist depoole.