Flota ponad 300 platform fittingowych

Na naszą flotę składają się platformy szerokotorowe pochodzące z Rosji oraz krajów bałtyckich, przeznaczone do przewozu kontenerów o dopuszczalnej masie brutto do 36 ton (w tym jeden załadowany 20-stopowy kontener na środku platformy), mogące być wykorzystywane na całej sieci kolejowej 1520.

 

Modernizowane platformy kolejowe do przewozu tank kontenerów typu swap-body

W 2013 r. Havila pomyślnie zakończyła projekt modernizacji 60-stopwej platformy kolejowej do przewozu kontenerów typu swap-body na sieci kolejowej 1520. Obecnie do przewozu kontenerów typu swap-body zaangażowanych jest 17 zmodernizowanych platform.

Opłata frachtu kolei szerokotorowych.

Spółki Grupy Havila zawarły bezpośrednie umowy z państwowymi kolejami Rosji, Finlandii, Łotwy, Litwy i Ukrainy dotyczące opłat frachtów kolejowych, które pozwalają na wyeliminowanie pośredników i przedstawienie klientowi najlepszej oferty.

Otwieranie dróg dojazdowych umożliwiających pracę z kontenerami wielkotonowymi

Bogate doświadczenie w otwieraniu dróg dojazdowych do przedsiębiorstw według przepisów regulujących pracę z kontenerami wielkotonowymi ze stałym monitoringiem od etapu zero do momentu załadunku. Obecnie otwarto drogi dojazdowe do 5 fabryk w Rosji. Od kilku lat są one z powodzeniem wykorzystywane do pracy z kontenerami.

Świadczenie usług agencyjnych w zakresie napraw taboru kolejowego

Zawarcie scentralizowanych umów z przedsiębiorstwami zajmującymi się naprawami taboru kolejowego w całej Rosji pozwala szybko i skutecznie organizować wszelkiego rodzaju naprawy wagonów, w tym zakup od organizacji zewnętrznych i dostawę drogich jednostek i części do magazynu.